«Lekens betydning for inkludering – fra ulike vinkler» slo an som overordnet tematikk på «Fagdag for barnehageansatte torsdag 1. februar 2024». Arendal kulturhus var fylt til randen av 700 barnehageansatte fra Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

46 barnehager Østre Agder – samarbeidet deltar i barnehagebaserte kompetansehevingstiltak i 2023/2024. Fagdagen var ønsket av mange som deltar, og av ansatte som ikke deltar for tiden. Dagen ble derfor direkte strømmet for hele 110 barnehager i Østre Agder – samarbeidet. Slik ga vi en mulighet til 1700 barnehageansatte som jobber med 4323 barn til kompetanseheving i regi av kompetansehevingen som pågår i partnerskap med UiA.

Mål med dagen var at deltagerne skulle få inspirasjon til å jobbe barnehagebasert ved å lytte til dyktige fagfolk. Ta kunnskapen man får tilbake til egen barnehagepraksis. Det å få være sammen med egne kolleger, oppleve samhold og glede var også et mål.

Foredragsholderne var håndplukket ut ifra dagens tematikk. Terje Melaas er blant annet forfatter av flere bøker om lek i barnehage, tilknyttet USN og tidligere pedagogisk leder i barnehage. Ingrid Lund er forfatter, forsker, tilknyttet UiA og samarbeidspartner i Rekomp og Kompetanseløftet. Voksenrollen i den inkluderende leken er et område hun er opptatt av.

Vi var også så heldige å få koret Korall fra Arendal kulturskole for ungdom fra 13 år og oppover til å gi oss et storslagent kulturelt innslag. Stående applaus fra salen og en egen tale til dirigent Solveig Kjølberg tydeliggjorde populariteten deres.

Etter lunsj fikk vi lytte til Charlotte Lunde, lege og medforfatter av boka «Lek og læring i et nevroperspektiv» som gav oss et helse- og utviklingsfremmende perspektiv på lek. Barn trenger lek for å lære er et av hennes mange interessante budskap.

Dagens siste foredragsholder var Lisbeth Skreland, forfatter og forsker fra UiA. Hun har lang erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehager. Hennes foredrag hadde tittelen «På mandag er det ikke lov med papirfly». De bygget på hennes forskning på regler i barnehagen og voksenrollen

Til sist fikk vi Espen Slemdahl, Universitetslektor UiA på scenen. Han la stor vekt på at denne dagen ikke bare må bli et stunt. «Vårt mål er at dere skal bygge videre på det dere har hørt og reflekterer over dette i deres barnehager og kommuner. Sammen med koordinatorene, Gisle Hovdenak og Helene Kløcker i Østre Agder-samarbeidet, skal han sørge for at dagen blir bygget videre på i Rekomp og Kompetanseløftet»

Vi opplevde at vi nådde målene for dagen, men hva svarte 308 deltakerne på evalueringen?
93 % opplevde at de ble inspirert. 90 % opplevde dagen matnyttig. Over 80 % mente dagen kunne påvirke egen praksis og 96 % av deltakerne hadde en god dag.

Samlet fikk dagen terningkast 5.26.

Bilde av Terje Melaas og Ingrid Lund
Camilla Lunde
Lisbeth Skreland
Hopp rett ned til innholdet