Tirsdag 30. januar var rundt 100 ansatte fra Åmli, Abel og Tvedestrand skole samlet til kompetanseheving på Heimat, Brokelandheia. Kompetanseløftet er en statlig satsing som skal bidra til at flere barn opplever faglig og sosial deltakelse i barnehage og skole. I 2023/2024 deltar 11 skoler i Østre Agder – samarbeidet i ordningen. Dagens fellessamlingen varte fra 14.30 – 17.00 og målet var at flest mulig ansatte fra deltagende skoler i Kompetanseløftet skulle få mulighet til å få faglig påfyll sammen.
May Horverak, UiA gjennomførte forelesning med tittel «Metodikk for lesing med et elevmangfold og på tvers av fag”. Et fengende interessant foredrag med stor aktualitet! Skolene jobbet deretter aktivt sammen i grupper med fagstoffet. Det var et høyt aktivitetsnivå. Takk til alle som deltok fra skolene og til May Horverak fra UiA. Neste fellessamling med denne gjengen blir 30.april. Da kommer Ingrid Lund fra UiA til Heimat, Brokelandsheia.

Hopp rett ned til innholdet