Høsten 2023 gjennomførte Østre Agder-samarbeidet IPR en undersøkelse blant de fleste medlemmer i administrative utvalg opprettet av samarbeidet.

Undersøkelsen ble sendt litt over 100 personer og samarbeidet mottok 74 svar.

I representantskapsmøtet 26.januar 2024 oppsummerte sekretariatsleder svarene fra undersøkelsen. Denne presentasjonene finner en her.

Hopp rett ned til innholdet