Spørreundersøkelse til deltakere i Østre Agder-samarbeid

Høsten 2023 gjennomførte Østre Agder-samarbeidet IPR en undersøkelse blant de fleste medlemmer i administrative utvalg opprettet av samarbeidet. Undersøkelsen ble sendt litt over 100 personer og samarbeidet mottok 74 svar. I representantskapsmøtet 26.januar 2024...
Hopp rett ned til innholdet