Prosjektstyret og Agder fylkeskommune inviterte aktørene til evalueringsmøte i Mandal 30. november 2023. Tematikken for prosjektet har vært «mobilisering av næringslivet i distriktet til etter- og videreutdanning /kompetanseutvikling». Aktørene har vært enige om at kompetanseutvikling er en del av løsningen for å motvirke rekrutteringsutfordringer i distriktet mm.

Det er utviklet en digital tjeneste for å hjelpe bedrifter med å lete i jungelen av etter- og videreutdanningstilbud. Tjenesten gir bedrifter muligheten til å registrere sine behov for deretter å bli kontaktet for å løse utfordringene. I Østre Agder er det Pågang næringshage som skal følge opp tjenesten.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK dir) var til stede og redegjorde for intensjonen bak satsingen og for det nasjonale programmet. Samfunnsøkonomisk analyse som har fulgt prosjektet la frem resultater fra arbeidet og formidlet gode grep fra kompetansepilotprosjekter.

Hensikt med evalueringsmøte var å dele erfaringer og resultater, evaluere og få innspill
til hvordan videreutvikle, spisse og styrke samarbeidsmodellen.

Prosjektet har vært gjennomført i tre regioner i Agder og samarbeidsmodellen videreføres gjennom regionale prosjektlederne i Lister nyskaping, Setesdal IPR og Pågang næringshage.

Les mer om kompetansepilotprosjektet HER

Hopp rett ned til innholdet