Fullt hus på Utsikten hotel i Kvinesdal da Agder fylkeskommune inviterte til årets virkemiddelsamling 28. og 29. november. Næringssjefene i Østre Agdersamarbeidet deltok på samlingen og programmet inneholdt bedriftsbesøk både på Eramet, Aludyne og Alcoa hvor det ble gitt interessant informasjon og omvisning i produksjonslokalene.

Samlingen inneholdt også flere innlegg under temaet sirkulær økonomi, samt informasjon og refleksjon fra Innovasjon Norge. Videre ble det gitt orienteringer fra regionene, samt info om revisjon av regionplan Agder 2030 og hva dette kan bety for videre utvikling. En innholdsrik og nyttig samling.

Hopp rett ned til innholdet