Evalueringsmøte for Kompetansepilot Agder 2021-23

Evalueringsmøte for Kompetansepilot Agder 2021-23

Prosjektstyret og Agder fylkeskommune inviterte aktørene til evalueringsmøte i Mandal 30. november 2023. Tematikken for prosjektet har vært «mobilisering av næringslivet i distriktet til etter- og videreutdanning /kompetanseutvikling». Aktørene har vært enige om at...
Virkemiddelsamling i Kvinesdal

Virkemiddelsamling i Kvinesdal

Fullt hus på Utsikten hotel i Kvinesdal da Agder fylkeskommune inviterte til årets virkemiddelsamling 28. og 29. november. Næringssjefene i Østre Agdersamarbeidet deltok på samlingen og programmet inneholdt bedriftsbesøk både på Eramet, Aludyne og Alcoa hvor det ble...
Hopp rett ned til innholdet