Kompetansepilot Agder har vært et tre-årig prosjekt (2021-2023) finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.).

Hensikten har vært å mobilisere næringslivet i distriktskommunen til relevant etter- og videreutdanning. Prosjektet tester i 2023 ut en Agdermodell med regionale kompetansepiloter (strategiske samarbeidspartnere) i henholdsvis Lister, Setesdal og Østre Agder.

Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo, fra Kommunal- og distriktsdepartementet åpnet konferansen og reflekterte over kompetansepilotene i lys av overordnede kompetansepolitiske problemstillinger, og hvordan erfaringer fra prosjektene kan brukes etter prosjektslutt.

Dag 2 var viet til erfaringsdeling og nettverksbygging mellom fylkene og hva kompetansepilotene har betydd for arbeidet med å styrke tilgangen på kompetent arbeidskraft i distriktene. Agder, Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner presenterte sine erfaringer. Funn og perspektiver fra følgeforskningen ble presentert av Samfunnsøkonomisk analyse. Avslutningsvis ble det stilt spørsmål til hvordan fylkeskommunen kan bruke anbefalingene fra følgeforskningen i det videre arbeidet med regional kompetansepolitikk.

Hopp rett ned til innholdet