Gjerstad og Vegårshei arrangerte onsdag 27. september visningsdagen «Aktiv senior» på frisklivssentralen på Brokelandsheia.

Temaene for dagen var velferdsteknologi og teknologiske hjelpemidler, hva som bidrar til god helse, trygghet og sikkerhet hos seniorer.

Formålet med temadagen var å betrygge innbyggerne på at teknologien brukes riktig, og vil være med på å bidra til at de blir ivaretatt på en trygg og god måte. Ordfører Steinar Pedersen ønsket velkommen og viste til betydningen av viktige tiltak som gjøres i kommunen for å forebygge ensomhet og bidra til god helse. Han innledet dagen med å informere om planene for ny bydel på Brokelandsheia som kan omfatte en stegvis utvikling av opptil 150 leiligheter i bofellesskap med fellesfunksjoner.
.
I løpet av dagen fikk publikummet informasjon om hvordan kommunenes innbyggere tildeles velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenester. Eva Nilsen, teknologiambassadør på Vegårshei, inspirerte til å være nysgjerrig og å ta i bruk digitale løsninger, ansvaret hver enkelt har for å planlegge og ta smarte valg for egen alderdom.

Østre Agder brannvesen bidro med nyttige brannforebyggende tips. I tillegg var det foredrag om sunn aldring, digital hjemmeoppfølging, hvilke tilbud som finnes i Gjerstad og Vegårshei og informasjon om bibliotekenes digitale tilbud fra fylkeskommunen og Vegårshei bibliotek.

I tillegg var det en rekke lokale og regionale leverandører av hjelpemidler, hverdags- og velferdsteknologi, smarthusløsninger, digitale banktjenester og tilbud om opplæring i mobil- og databruk.

Utstillerne som deltok var:

Tellu
Picomed
Cognita
ElDirect
Apotek 1 Brokelandsheia
Seniornett
Pensjonistforbundet
Østre Agder brannvesen
Østre Agder samarbeidet
Agder sparebank
Gjerstad kommune

Bilde: Gjerstad kommune. Teknologiambassadør Eva Nilsen, Pensjonistforbundet.

Hopp rett ned til innholdet