Kompetanseløftet skal bidra til å utvikle profesjonsfelleskapet i den enkelte barnehage og skole, samtid som aktuelle velferdstjenester (laget rundt barnet) skal samhandle bedre. Målgruppen for Kompetanseløftet er barnehager, skoler, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester.
Å drive barnehage – og skolebasert utviklingsarbeid betyr at den enkelte barnehage og skole selv skal finne sine utviklingsbehov.
Rundt 150 ansatte fra 26 barnehager har i september deltatt på etterutdanning i regi av UiA og Østre Agder – samarbeidet. 21.september gjennomførte vi 3.samling. Lina Flaten fra Alvheim og Renstøl barnehage, Gjerstad la frem en praksisfortelling om «Hvordan man kan få med hele laget»? (les; alle ansatte i barnehagen). Ann Kristin Botn Stausland fra Grotten barnehage, Arendal la frem en realistisk praksisfortelling. Begge disse innslagene ble utgangspunkt for videre refleksjon for deltagende barnehager. På det nåværende tidspunkt ser vi at tematikkene fra innleverte skisser handler om: Faglig – og sosial inkludering, inkludering av barn med spesialpedagogisk hjelp og/eller individuell tilrettelegging​, språket – og lekens betydning for inkludering. Videre er mange opptatt av medvirkning fra barn og hvordan man egentlig kan vite om barna opplever seg inkludert. Et godt foreldresamarbeid, barnehagekulturen og voksenrollen er også aktuelle områder som barnehagene ønsker å heve sin kompetanse på. Espen Slemdahl og Anne Quist Paulsen deltok fra UiA.

27. september deltok elleve skoler med opptil ni ansatte fra samme skole på 2. samling i Kompetanseløftet. Ingrid Lund og May Horverak fra UiA bidro faglig med teorier og refleksjoner rundt sosial – og faglig inkludering. Rektor på Stinta skole i Arendal, Reidun Philmann, bidro med en inspirerende praksisfortelling om hvordan skolen gikk frem for å forankre Kompetanseløftet. Det ble tid til refleksjon mellom øktene for de ulike skolene.

Neste samling for barnehagene er 9.november for barnehagene og 16. november for skolene. Vi gleder oss allerede!

Hopp rett ned til innholdet