Både grunneiere, næringsaktører og andre interesserte og engasjerte møtte opp for å høre om utviklingen av Nidelvavassdraget.

Onsdag kveld, 27.sept arrangerte VisitTelemark sammen med Faun og Feste et innspills- og dialogmøte om naturbaserte opplevelser langs Nidelva. Utgangspunktet var mulighetsstudien som er gjennomført og videre oppfølging av denne. Studien har «krafta i vannet« som utgangspunkt og peker på muligheter for å gjøre elva mer tilgjengelig både for lokalbefolkning og tilreisende.

Anne- Hege Svartdal fra VisitTelemark, Tone Tellnes fra Feste Landskap og Monica Sølyst fra Faun Naturforvaltning ga en god oversikt av arbeidet som er gjort til nå og hvordan det er ønskelig å jobbe videre. Det handler om å få oversikt over fysiske kvaliteter, pågående planar og prosesser og ønske om ny verdiskaping.

Dialogen gikk på avklaringer om hva som er ønskelig å verne spesielt om og hva som kan videreutvikles. Det ble gitt innspill på muligheter og ønsker, hvilke områder som kan utvikles og hva som bør være urørt. Fokus på tilrettelegging for styring av trafikk til beste for natur og kultur, men også i forhold til næringsutvikling.

Hopp rett ned til innholdet