For tredje år på rad gjennomfører Østre Agder næringsforum og Universitet i Agder et samskapingsprosjekt i faget Innovasjon i offentlig sektor. Emnet innovasjon og samskaping i offentlig sektor er basert på samarbeid med aktører i Agder, der formålet er at studentene skal jobbe sammen med representanter fra offentlig sektor i en samskapingsprosess.

Problemstillingene som defineres baserer seg på komplekse utfordring som aktørene står overfor. Også i år er problemstillingene knyttet til utfordringer relatert til de store industrisatsingene i regionen og de samfunnsendringene som kan oppstå som følge av dette.

Årets utfordring som er gitt studentene er; hvordan tiltrekke og beholde talent i regionen? Prosjektet krever egeninnsats av alle kommunene og kopler også på næringslivet i regionen. Første møte mellom Østre Agder og årets studenter var på Campus Grimstad 5. september.

Hopp rett ned til innholdet