I flotte lokaler på Tvedestrand videregående skole møtte 11 vernepleierstudenter til første samling i regionen 24.august 2023. Universitetet i Agder tilbyr Vernepleie som et distriktsvennlig bachelorstudie med studiested i tre regioner. Distriktskullet fullfører sin bachelorutdanning på 4,5 år og undervisningen foregår hovedsakelig i Tvedestrand, men unntak av noen samlinger som foregår på Campus Grimstad. Praksisperiodene gjennomføres i regionen.

Behovet for helsepersonell generelt er stort og regionen ser svært positivt på den desentrale modellen som gjør det mulig for innbyggerne å gjennomføre høyere utdanning uten å måtte reise til campus. Et samlingsbasert studie over noe lenge tid gjør det også mulig å delta selv om man har andre forpliktelser i hverdagen.

Hopp rett ned til innholdet