Østre Agder samarbeidet deltar som partnere i FoU-prosjektet Fornybar kraft som konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelser for omstilling til en grønn vekstregion.

Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Agder og har fått støtte av regionalt forskningsfond (RFF) i Agder.

Workshopen i Arendal hadde fokus på hvordan regioner utvikler bestemte typer næringskultur og praksiser som støtter de sterke næringene i en region. Fremveksten av nye næringer utfordrer det eksisterende, og suksessen til slike fremvoksende næringer er derfor i noen grad avhengig av endringsagenter som rydder vei.

Hvilke forutsetninger har ulike regioner for å bygge ny industri som batterifabrikker? Hvilken rolle har ulike aktører for å skape gode forutsetninger for å forankre batterifabrikker i en regions nærings- og samfunnsliv? Jan Ole Rypestøl og Arne Isaksen innledet til diskusjoner rundt bordene og gode refleksjoner i plenum. Workshopen ble gjennomført i Eurekasenteret 22.juni.

Hopp rett ned til innholdet