Alle barnehagene og skolene i Gjerstad deltar nå i den barnehage – og skolebasert kompetansehevingen Kompetanseløftet. Alle ansatte fra barnehagene i Gjerstad var samlet over to dager til felles planleggingsdager. Hovedtemaene var årsplanarbeid og også hvordan man jobber for å få til inkluderende praksis for alle barna i barnehagene. Lina Flaten, enhetsleder i Gjerstad, legger vekt på at det må være en rød tråd i det som gjøres når man vil utvikle barnehagene sine. Derfor lå det en fysisk rød tråd på alle bordene. Og på den røde tråden var det festet de ulike satsingsområder barnehagene er involvert i. «BTI/Vi bryr oss/Peilemerkene», «Matnyttig», «Inkludering og gode lekemiljøer», «Arbeidsmiljøplan», «Traumebevisste menneskemøter», «Trygghetssirkelen»,»Barns medvirkning – barns stemme – barnekonvensjonen», «Verdidokumenter», «La meg klare sjøl», «ReKomp – kompetanseløftet for spesialpedagogikk og en inkluderende praksis», «Bærekraftige løsninger» og «Ordet er mitt».

Det var nyttig og lærerikt å treffe dyktige barnehageansatte og se hvordan de i praksis jobber med hva som skal til for å skape et inkluderende miljø for alle barna i kommunen. Vi i Østre Agder – samarbeidet heier på Gjerstad kommune.

Hopp rett ned til innholdet