I mars søkte Østre Agdersamarbeidet HK dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) om midler til å drifte og gjennomføre distriktsvennlige utdanninger, primært bachelorutdanningen i Vernepleie. Totalt kom det inn 29 søknader og HK dir har fordelt 49 931 314 kroner til 27 søknader. Østre Agdersamarbeidet søkte om kr 510 000,- og fikk tildelt kr 433 000,-.

Begrunnelsen for tildelingen er regionens behov for økt kompetanse på flere områder. Distriktsvennlige ordninger er viktig i regioner der det er lang reisevei til campus og hvor potensielle studenter har forpliktelser i hverdagen som vanskeliggjør ordinær undervisning på normert tid. Østre Agderregionen har også i gang bachelorutdanning som Barnehagelærer.
Begge bachelorutdanningene blir levert av Universitetet i Agder(UiA), har et tidsaspekt på 4,5 år og er kombinert nett- og samlingsbasert. Begge studiene er totalt 180 studiepoeng fordelt noe ulikt over de 8 semestrene. Undervisningen foregår hovedsakelig på Tvedestrand videregående skole.

Hopp rett ned til innholdet