Fredag 16. juni besøkte deltakere fra partnerskapet flere interessante bedrifter. Blant annet orienterte Øyvind Iversen om pågående arbeid i Innakva LAB, deretter var det besøk på Korshavn havbruk hvor Åge Igland informerte om bedriften og om videre planer. Trond Rafoss hos Ocean Farm Holding på Hausvik inviterte til omvisning i oppdrettsanlegget for rensefisk. Rafoss orienterte videre om deres drift og forskning innen akvakultur. Kristine Valborgland fra Lyngdal kommune orienterte om muligheter og utfordringer på Hausvik industriområdet.

Partnerskapet hadde også valg av leder og nestleder på agendaen og en enstemmig forsamling foreslo gjenvalg på begge. Det betyr at Liv Øyulvstad, Kvinesdal kommune og Siri Asdal fra Østre Agder IPR er valgt for to nye år.

Samarbeidet skal blant annet jobbe for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser, styrke samarbeidet mellom næringsliv og FoU miljøer og bygge nettverk og benytte nettverket for kunnskapsutveksling og tettere samhandling.

Hopp rett ned til innholdet