Startskuddet for «Kompetanseløftet – Spesialpedagogikk og inkluderende praksis» gikk torsdag 1. juni på Tyholmen Hotell. Hele 23 skoler fra Østre Agder – samarbeidet deltok på den skolebaserte kompetansehevingen som holder på helt frem til sommeren 2024. Etterutdanningen forberedes i partnerskap med UiA og gjennomføres av fagfolk derfra. May Horverak og Mariette Aanensen representerte UiA.
Kompetanseutviklingen er skolebasert og det betyr at hver enkelt skole skal finne ut av hva de trenger kompetansehevning på for å utvikle sin egen praksis. Skolene stikke fingrene i egen jord. Hva trenger vi å gjøre mer av eller forbedre slik at alle elevene på vår skole opplever seg inkludert og trives. Forankring i personalet er viktig og endel av prosessen videre.
På samlingene er det faste rutiner og struktur, først noe faglig, deretter erfaringsdeling, praksisfortellinger og god tid til refleksjon. Innimellom samlingene skal skolene jobbe med sine egne utviklingsområder.
May Horverak holdt er innholdsrikt og godt faglig foredrag som endte opp med tid til egenrefleksjon for de ulike skolene. Praksisdelingen fikk vi fra Elin Frisch Selås som la frem konkrete eksempler fra sin egen skolehverdag. To strålende foredragsholdere.
Vi ser frem til å møte alle igjen 27. september.

Hopp rett ned til innholdet