Workshop FORNY Agder

Workshop FORNY Agder

Østre Agder samarbeidet deltar som partnere i FoU-prosjektet Fornybar kraft som konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelser for omstilling til en grønn vekstregion. Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Agder...
Planleggingsdager for alle ansatte i barnehagene i Gjerstad

Planleggingsdager for alle ansatte i barnehagene i Gjerstad

Alle barnehagene og skolene i Gjerstad deltar nå i den barnehage – og skolebasert kompetansehevingen Kompetanseløftet. Alle ansatte fra barnehagene i Gjerstad var samlet over to dager til felles planleggingsdager. Hovedtemaene var årsplanarbeid og også hvordan man...
433 tusen til Østre Agder samarbeidet

433 tusen til Østre Agder samarbeidet

I mars søkte Østre Agdersamarbeidet HK dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) om midler til å drifte og gjennomføre distriktsvennlige utdanninger, primært bachelorutdanningen i Vernepleie. Totalt kom det inn 29 søknader og HK dir har fordelt 49 931 314...
Partnerskapet Blå Vekst Agder på bedriftsbesøk

Partnerskapet Blå Vekst Agder på bedriftsbesøk

Fredag 16. juni besøkte deltakere fra partnerskapet flere interessante bedrifter. Blant annet orienterte Øyvind Iversen om pågående arbeid i Innakva LAB, deretter var det besøk på Korshavn havbruk hvor Åge Igland informerte om bedriften og om videre planer. Trond...
Hopp rett ned til innholdet