Høsten 23 er Østre Agderkommunene igjen klar for et samskapingsprosjekt med studentene på UiA. I emnet «Samskaping i offentlig sektor» presenteres studentene for reelle problemstillinger i regionen og sammen med næringssjefer, ordførere og kommunedirektører utfordres både offentlig sektor og studenter til å løse komplekse oppgaver.

Utfordringen studentene møter her er reelle, og gir et «autentisk» eller «ekte» bilde som vanskelig kan gjenskapes på campus. Innovasjon i offentlig sektor krever samarbeid med mange aktører på tvers av forvaltningsnivåer, næringsliv, utdannings- og forskningsmiljøer og innbyggerne. Gjennom samarbeid og samskaping kan nye perspektiver og idéer bringes inn i prosessen med utvikling av offentlig sektor.

Årets tema handler om å tiltrekke og beholde talenter i regionen. Temaet ses i sammenheng med de store industrietableringene i regionen og baserer seg på teori og forskning knyttet til business climate vs people climate.

Østre Agdersamarbeidet ser på denne kontakten med UiA som svært positivt. Regionen blir bedre kjent med UiA, samtidig som både ansatte og studenter blir bedre kjent med Østre Agder kommunene.

Arbeidet ledes av James Karlsen, professor og instituttleder ved Handelshøyskolen og PhD-kandidat Emelie Langemyr Eriksen.

Hopp rett ned til innholdet