Tirsdag 18.april gikk første samling i ny Rekomp – gruppe om «Flerkulturelle barn» av stabelen. Fire barnehager deltar på denne barnehagebaserte kompetansehevingen. Det faglige innslaget fikk vi av Margarita Olnova og Torhild Marie Olsen, UiA. Vi fikk en god presentasjon av språk og det flerkulturelle felleskapet. Vi lærte at den aller største utfordringen for «det flerkulturelle fellesskapet» er ikke å forstå «de andre», men å redefinere seg selv i møte de andre. Gruppene fikk god tid til å reflektere sammen og dele erfaringer på tvers. Nå skal deltagerne hjem til egne arbeidsplasser for å finne ut hva de vil satse på av utviklingsområde videre.

Hopp rett ned til innholdet