Onsdag 29. mars deltok 75 ansatte fra 26 barnehager i vår region på den aller første samlingen i Kompetanseløftet. Pulje 8 i Kompetanseordningene kalles «Spesialpedagogikk og inkluderende praksis».

Kompetansehevingen gjennomføres i samarbeid med fagfolk fra UiA. Samlingene blir organisert etter «Dialogkonferansemodellen». Først noe faglig, deretter erfaringsdeling, praksisfortellinger og god tid til refleksjon. Innimellom samlingene jobber den enkelte barnehage med sine egne utviklingsområder. Espen Slemdahl og Anne Quist Paulsen (UiA) har lang og god praksiserfaring fra barnehagefeltet. Det kom tydelig frem da de gjennomførte to interessante økter denne dagen. Innimellom øktene ble det god tid til dialog. Hva som egentlig ligger i begrepet «inkludering» ble det brukt god tid på.

Kompetanseutviklingen er barnehagebasert. Det betyr at hver enkelt barnehage skal finne ut av hva de trenger kompetansehevning på for å utvikle sin egen praksis. De skal rett og slett stikke fingrene i egen jord. Hva trenger vi å gjøre mer av eller forbedre slik at alle barna i vår barnehage opplever seg inkludert og trives. Forankring er viktig og en del av prosessen.
Tilbakemeldingene fra den første samlingen var god. Det ble nevnt at det var godt å sette av tid til fag sammen med ansatte fra egen og andre barnehager. Godt faglig innhold, god struktur på dagen og god mat var andre tilbakemeldinger vi fikk.
Vi ser alle frem til neste samling 10. mai.

 

Bildet viser Espen Slemdahl fra UiA
Hopp rett ned til innholdet