Torsdag 2.februar 2023 var det Formannskapssamling i Østre Agder samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) på den nye Fagskolen i Agder, Grimstad.

Rundt 75 personer fra formannskapene i de åtte kommunene, samt inviterte gjester deltok.

Det var en samling med mange interessante foredrag og tid til refleksjon i grupper.

Marianne Landaas, ordfører Tvedestrand var konferansier og ledet dagen på en strukturert og god måte. Marie Søraker – Sonesen, utviklingsleder Fagskolen i Agder, presenterer fagskolen og sa litt om hvordan skolen skal bidra til å utvikle den arbeidskraften i Østre Agder trenger for å dekke behov i næringsliv og offentlig sektor. Videre hørte vi utviklingsveilederne Arne Gisle Arctander Hovdenak og Helene Kløcker i Østre Agder Oppvekst og utdanning, som informerte om Kompetanseordningene, Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet som pågår for barnehage – og skoleansatte i regionen vår.

Fylkesordfører Arne Thomassen holdt et interessant foredrag om oppfølging av Regionplan Agder 2030 gjennom #Vårt Agder. Videre presenterte prosjektleder Rachel Berglund og seksjonsleder Gunnar Ogwyn Lindaas prosjektet «Østre Agder som pilot for regionalt arealregnskap». Vi fikk også høre medlemmene i arbeidsgruppen Berit Weiby Gregersen fra Risør kommune (presentasjon) og Fredrick Høyer-Berntsen Froland (presentasjon), snakke om verdien av å delta i prosjektet. Et annet viktig foredrag var om Biozin as fabrikken på Åmli. COE i Biozin Thomas Skadal presenterte historikken, det teknologisk gjennombrudd og innhenting av utviklingsressurser fra EU. Ordfører Bjørn Gunnar Baas bidro med erfaringer fra et kommuneperspektiv.

Som et fint avbrekk i foredragene fikk vi en god dialog mellom varaordfører i Arendal Terje Eikin og ordfører i Åmli Bjørn Gunnar Baas. Temaet de snakket om var hvilke forventninger de har til nabokommuner og regionene som helhet ved etablering av Morrov og Biozin.

Steinar Pedersen, ordfører Gjerstad og Per Gunnar Johnsen, kommunedirektør Gjerstad, presenterte forslaget til samhandlingsprosjektet kalt, Green Deal Agder. Prosjektet har som intensjon å sikre at samtlige kommuner yter innsats og oppnår gevinster gjennom etableringen av Morrow Batteries og Biozin med flere. Etter dette kom ordfører Per Kristian Lunden, Risør og ordfører Beate Skretting, Grimstad med refleksjoner og tanker rundt det de hadde hørt.

Til sist satt deltakerne i grupper satt sammen på tvers av kommunene. Dialogen tok utgangspunkt i forslaget om et samarbeidsprosjekt slik det ble presentert av Gjerstad kommunes representanter. Synspunktene fra regionens politiske ledelse framgår av et notat fra gruppearbeidet.

Gina Lund, statsforvalter i Agder, avsluttet samlingen med tanker rundt utfordringene og mulighetene region står framfor i perioden fremover fra 2023 til 2026 ved Statsforvalter i Agder Gina Lund.

Hopp rett ned til innholdet