I tillegg til flere andre var også alle Østre Agderkommunenes næringssjefer invitert med Arendal kommune på studietur til Skellefteå. Fra tirsdag 31. januar til fredag 3.februar var 35 personer samlet for nye impulser i Sverige. Gruppen fikk nyttig info om utfordringer og muligheter i forhold til Northvolts store batterietablering i Skellefteå.
Det var info om hvordan kommunen hadde måttet tenke nytt, utfordringer i forhold til arbeidskraft, infrastruktur, kulturforskjeller, utdanninger og kompetansebehov, samt besøk på batterifabrikken (utsiden) på boligriggene og på campus. Skellefteå kommunen hadde hatt bred innbyggerinvolvering og brukt omtrent et år på å utforme en strategi for sin utvikling.

Samtlige innledere uttrykte at Northvolts etablering i Skellefteå ikke måtte ses på som kun en bedriftsetablering, men en endring for hele samfunnet. Det var enighet blant deltakerne at felles informasjon, felles referanseramme og tillegg bli litt bedre kjent var svært nyttig i forhold til videre samarbeid og utvikling i egen region.

Hopp rett ned til innholdet