Vel 75 påmeldte kvinner tok plass på Kvinnekonferansen som ble arrangert på Tvedestrands vgs 12. januar 2023. Agder fylkeskommune, NAV, Pågang næringshage og Østre Agdersamarbeidet hadde satt sammen et program som rettet seg mot kvinner og arbeidsliv.
Landsdelens dårlig skår på likestilling, inkludering og arbeidsdeltakelse, kombinert med store nye etableringer i regionen gjorde at programkomiteen ønsket å sette søkelyset på arbeid. Innledere fra politikken, humorbransen, grundere, bedriftseiere og forskningen satte ord på alvorlige tema, samtidig som latteren satt løst når det ble gitt et skråblikk på livets mange tilfeldigheter. Konferansen er forankret i Regionplan Agder 2030 #vårtagder.

Hopp rett ned til innholdet