Onsdag 30. november hadde 30 UiA studenter eksamen i emnet Samskaping og innovasjon i offentlig sektor i auditoriet i Eurekabygget i Arendal. Under ledelse av professor James Karlsen og PhD-kandidat Emelie L. Eriksen har studentene gjennom høstsemesteret jobbet med problemstillingen Forprosess for utforming av kommunikasjonsstrategi for Østre Agder.

Seks grupper presenterte ulike viklinger og utfordringer sett i relasjon til problemstillingen. Studentene har gjennom høsten vært på kommunebesøk, intervjuet relevante personer og hatt workshops. I prosessen har studentene blitt presentert for reelle utfordringer og belyste i sine besvarelser blant annet utfordringer knyttet til forventninger, målsettinger og kommunikasjon. Arbeidsmetoden er fundamentert på reelle utfordringer og skal gi en «autentisitet» eller «ekthet» som vanskelig kan gjenskapes på campus.

Østre Agdersamarbeidet er svært positive til dette samarbeidet med Handelshøyskolen på Universitetet i Agder.

Hopp rett ned til innholdet