Onsdag 30. november hadde Nedenes skole i Arendal skole sin andre samling i Dekomp, kompetanseheving for lærere i grunnskolen. Våren 2022 gjennomførte skolen en Ståstedsanalyse. Denne dannet grunnlaget for kompetanseutvikling innenfor temaet «Vurdering og elevmedvirkning».
Monika Øgård fra UiA gikk først kort gjennom vurderingsforskriftens innhold og mål, samt hvordan gi nyttige tilbakemeldinger til elevene.

Pedagogene var delt i grupper og reflekterte rundt egen vurderingspraksis og tiltak de hadde gjennomført siden sist samling. Alle gruppene hadde laget plakater med mål, begrunnelse, tiltak og effekt. Disse ble igjen tatt frem og brukt siste delen av dagen.

Våren 2023 fortsette denne engasjerte og dyktige gjengen på Nedenes med å forbedre egen vurderingspraksis. Frem til neste samling i januar skal de prøve ut egne innspill og tanker i klassene.
Det er spennende å følge med på prosessen som foregår på Nedenes skole.
Vi ønsker dem lykke til med det videre arbeidet.

Her kan du se rektor Olav Vikse fortelle om prosessen med å gjennomføre en skolebasert vurdering ved hjelp av Ståstedsanalysen.

Her er rektor Olav Vikse og Monika Øgård fra UiA
Her er rektor Olav Vikse og Monika Øgård fra UiA
En lydhør gjeng som ser frem til refleksjon i grupper
En lydhør gjeng som ser frem til refleksjon i grupper
Hopp rett ned til innholdet