29.november var Universitetsledelsen ved Universitetet i Agder på besøk i Østre Agder regionen. Turen startet i Åmli med besøk hos Bergene Holm hvor temaet var tre. Maya Twedt Berli informerte om klyngeutviklingsprosjektet Tre på Agder. Fabrikksjef Johan Mørland hos Bergene Holm informerte om produksjonen ved sagbruket og om muligheter og videre utvikling og Thomas Skadal, CEO Biozin Holding fortalte om planene for å omgjøre biomasse til bio-råolje ved hjelp av IH2 teknologien. Delegasjon dro videre til Pågang næringshage hvor det var fokus på STN+ nettverket og behovet for kompetanseheving. Bedriftsbesøk på Teknobad med omvisning i produksjonen og engasjerende intro av daglig leder Ellen Knutsen. På veien til Arendal ble det gjort et stopp på Morrowtomta og fremme på Eureka kompetanse ble det gitt presentasjoner i forhold til Morrow batteries, Arendal Havn Eydehavn, Arendal lufthavn Gullknapp, Energisatsingene, Levekårsutfordringene og Innovasjon og samskaping i offentlig sektor. Gode innspill og rom for dialog og utviklingsmuligheter ble gitt innenfor samtlige områder. Kvelden ble avsluttet på Strand Hotel Fevik.

Hopp rett ned til innholdet