Tvedestrand kommune inviterte sine innbyggere til åpen dag om velferdsteknologiske løsninger for å kunne bo i egen bolig.
Ordfører Marianne Landås åpnet dagen.

Lokalt næringsliv og kommunen viste frem ulike teknologiske løsninger, inkludert digital hjemmeoppfølging, medisindispensere, trygghetsteknologier, baderomsløsninger og stemmestyrt hjemmeløsninger (smart hus teknologi). Prosjektansvarlig Hege Irene Bjerkeseth kunne vise til at de ulike standene og åpen dag ble svært godt besøkt av ulike aldersgrupper som ungdommer, voksne og eldre. Enkelte kom tilbake senere på dagen med nye spørsmål.

Dagen var en del av kommunens satsning på at innbyggerne i Tvedestrand skal kunne være aktive hele livet og mestre hverdagen. Kommunen er med i Østre Agder prosjektet “Bærekraftige helse og omsorgstjenester”.

På bildet fra venstre: Marianne Landaas, -Ordfører, Arne Bjørnstad, -teknologiambassadør Pensjonistforbundet, Tore Gryting Andersen,- koordinator/systemansvarlig velferdsteknologi, Hege Irene Bjerkeseth,- prosjektleder/systemansvarlig, Liv Siljan,- sektorleder, Jarle Bjørn Hanken Kommunedirektør, Audun Solstad,- Digital Hjemmeoppfølging Arendal/Agder og Cesilie Strømland, -Digital hjemmeoppfølging Arendal

Hopp rett ned til innholdet