LIM-prisen (Likestillings- Inkluderings- og Mangfoldsprisen for Agder 2022 ble tildelt til Friluftsrådet Sør og initiativtaker Andres Eikin for deres nyskapende initiativ for å etablere alternative turløyper for brukere av rullestol. Løypene har fått ulik vanskelighetsgrad for å nå mange i målgruppen. Bildet viser Andreas Eikin og ordfører i Arendal kommune Robert Cornels Nordli i forbindelse med åpningen av løypenettet. Det var Østre Agder HR-forum som fremmet forslag til vinner på vegne av Østre Agder-samarbeidet IPR.

Hopp rett ned til innholdet