25. oktober var fire barnehager fra Arendal samlet på Tyholmen Hotell i regi av Rekomp (regional kompetanse.utvikling).
Pulje 7 består av Eydehavn naturbarnehage, Engene barnehage, Natvigheia barnehage og Tybakken barnehage.

Trine Smiseth Dale og Silje Vegge, fra UiA, veiledet barnehagene gjennom dagen på en profesjonell og fin måte.

Målsetningen med dagen var at barnehagene skulle ta tak i sine egne kartlegginger/ ståstedsanalyser, reflektere sammen i gruppene og spisse utvalgte temaer. Metoden Reflekterende team ble konkretisert ved at de brukte den gjennom dagen.

Frem til neste samling skal barnehagene jobbe konkret med temaene de selv har valgt i egne barnehager.

Vi takker Uia v/ Silje og Trine i spisse, samt alle deltagere fra barnehagene for en fin heldagssamling.