Østre Agder jobber tett med UIA på mange områder. Torsdag 27.oktober inviterte masterstudentene på UiA til workshop på campus Grimstad. Som en del av faget Innovasjon og samskaping i offentlig sektor skal studentene i år se nærmere på problemstillinger rundt utforming av en kommunikasjonsstrategi spesielt rettet mot bosetting og rekruttering.  

Regionen har stor nytte av at vi har et Universitet og vi må også dra nytte av studentarbeidene. Dette er andre året masterstudenter ved UiA, under ledelse av professor James Karlsen, samarbeider med Østre Agder regionen på dette fagområdet. Problemstillingen i år har utspring i Menon Economics Ringvirkningsanalyse og vedtak i Østre Agder kommunedirektørutvalg 8.juni 22.