Syv kommuner skal utforme et felles regionalt arealregnskap for Østre Agder. Formålet er å eksperimentere med utviklingen av nye samarbeidsformer på areal- og naturforvaltning på tvers av kommunegrenser.

Piloten skal bidra til at vi sammen finner nye måter å jobbe mer helhetlig med større planlagte inngrep i urørt natur. Morrow batterifabrikk skal benyttes som case for å bygge erfaringer, som igjen skal kunne overføres til andre regioner og på sikt resultere i nye retningslinjer og/eller metoder for samarbeid på tvers av kommunegrenser. Det overordnede målet er at vi oppnår en mer bærekraftig arealforvaltning enn dagens praksis.