Workshop med masterstudenter på UiA   

Workshop med masterstudenter på UiA   

Østre Agder jobber tett med UIA på mange områder. Torsdag 27.oktober inviterte masterstudentene på UiA til workshop på campus Grimstad. Som en del av faget Innovasjon og samskaping i offentlig sektor skal studentene i år se nærmere på problemstillinger rundt utforming...
Nyttige dager med Agder fylkeskommune

Nyttige dager med Agder fylkeskommune

Næringssjefer og representanter fra virkemiddelapparatet var samlet i Grimstad 25. og 26. oktober med fokus på temaet: virkemidler for det grønne skifter. Er vi rigget godt nok i Agder ? Spennende besøk på Fagskolen i Agder, I4 Helse, Norsk Katapultsenter og...
Pilot arealforvaltning

Pilot arealforvaltning

Syv kommuner skal utforme et felles regionalt arealregnskap for Østre Agder. Formålet er å eksperimentere med utviklingen av nye samarbeidsformer på areal- og naturforvaltning på tvers av kommunegrenser. Piloten skal bidra til at vi sammen finner nye måter å jobbe mer...
Hopp rett ned til innholdet