Tirsdag 27.09.22 arrangerte Østre Agder i samarbeid med UiA fagsamling med fokus på prosess- og utviklingsledelse for barnehager i regionen. Målet for satsingen er å øke kompetansen på hvordan man driver barnehagebaserte kompetansehevingsprosjekter.
Fagsamlingene drives som lærende nettverk, som involverer, praksisfortellinger, faglig påfyll og erfaringsdeling.

Tusen takk til Jorunn Palm og Eide barnehage som delte fra sin praksis i Rekomp.