Fra venstre: Ann-Helen Moum (digitaliseringssjef i Kristiansand kommune), Sturle Hamre (leder for Offentlige Fellesinnkjøp på Agder), og Marit Svindland (prosjektleder for Innovasjonspartnerskap Velferdsteknologi Agder)
Foto: Kristiansand kommune

Innovasjonspartnerskapet Velferdsteknologi Agder inngår avtale med Tellu AS.

Kommunene i Agder og Sørlandet sykehus skal bruke 18 måneder på å utvikle innovative løsninger for digitale helsetjenester sammen med Tellu AS og underleverandører. Målet med utviklingsarbeidet er å utarbeide sømløse digitale tjenester. Avtalen om innovasjonspartnerskap har en potensiell verdi på 200 millioner kroner.

Prosjekteier og digitaliseringssjef i Kristiansand kommune Ann- Helen Moum viser til at årsaken for valg av Tellu AS som hovedleverandør var at de skåret godt på alle kriteriene. Tellu AS overbeviste med selve løsningen, de tilbød et svært kompetent tverrfaglig team og de hadde gode risikoreduserende tiltak.

I første omgang skal kommunene og sykehuset samarbeide med Tellu AS gjennom innovasjonspartnerskapet for å utvikle en sømløs løsning som skal gjøre det enklere å ta i bruk digitale helsetjenester. Dette inkluderer en innlogging og ulike apper for ansatte og pårørende. Løsningen omfatter også digital hjemmeoppfølging på tvers av sykehus, kommune og fastlege, i tillegg til responssenter, logistikk og velferdsteknologisk utstyr.

Kommunene og sykehuset står i etterkant fritt til å velge om de ønsker å ta i bruk løsningen, men målet er selvfølgelig å utvikle en god og ønsket løsning i følge prosjektleder Marit Svindland.

Besøk gjerne Innovasjonspartnerskap Velferdsteknologi Agder prosjektets nettside for mer informasjon

Hopp rett ned til innholdet