Kompetansepilot Agder er en del av en nasjonal satsing med fokus på kompetanseutvikling. Bakgrunn for satsingen er de store endringene i arbeidslivet knyttet til digitalisering, automatisering og det grønne skiftet. I tillegg kommer demografiske endringer, distriktenes begrensede tilgang til utdanning og utfordringene med å rekruttere i distriktet. Agders kompetansepilot handler om mobilisering til kompetanseutvikling i distriktsnæringslivet. I region Østre Agder inngår bedrifter fra Åmli, Tvedestrand, Gjerstad, Risør og Vegårshei og fokus er utelukkende på næringslivets behov. Prosjektet er tre-åring og finansieres av HK-dir.

Oppstartsmøte i Tvedestrand legger til rette for et godt samarbeid. Prosjektet Kompetansepilot Agder har signert en 18 måneders samarbeidsavtale med Pågang næringshage. Vi ser frem til et spennende samarbeid sier Iselinn Kongsten i Pågang næringshage.

Hopp rett ned til innholdet