Østre Agder-samarbeidet mottok en henvendelse fra Arendalsbanens venner der kommunene ble oppfordret til å uttale seg i forbindelse med at Norske tog as som anskaffer tog til den norske jernbanen skal anskaffe nytt materiell til langdistansetogene.

Representantskapet vedtok følgende uttalelse:
Representantskapet i Østre Agder-samarbeidet støtter ideen fra Arendalsbanens venner knyttet til å satse på modulbaserte togløsninger med sikte på fleksibel utnyttelse av jernbanens materiell. Det vil bidra til mer lik standard på materiellet som benyttes på ulike deler av jernbanenettet. Samtidig vil det at en unngår omstigninger lette bruken av tilbudet for bevegelshemmede, barnefamilier osv.

Uttalelsen er oversendt nasjonale myndigheter representert ved Norske tog as.

Hopp rett ned til innholdet