Under besøket var det møte på Stortinget der vi under møtet med en stor gruppe med representanter tok opp følgende saker
* Utfordringer Arendal kommune og regionen stilles overfor i forbindelse med etableringen av Morrow Batteries as.
* Status for å få etableringen av Biozin AS i Åmli.
* Utilsiktede effekter av tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere for mindre kommuner.
I tillegg til disse presentasjonene tok regionen opp fullføring av E18-utbyggingen som firefelts vei. Samt viktige satsinger knyttet til Universitetet i Agder og ved den nye fagskolen for Agder i Grimstad.
I tillegg til møtet på Stortinget så holdt representanter for LO og for Norsk industri(NHO) innlegg for representantskapet om strategier for å dekke arbeidskraftbehovet i norsk næringsliv. Foredraget fra Norsk industri hadde tittelen Ny industri krever kompetent arbeidskraft.
Under studiebesøket møtte representantskapet tre medarbeidere i KS der temaene omfattet digitalisering, utfordringer i fastlegeordningen og kommunenes stilling i etterkant av pandemien.

Hopp rett ned til innholdet