Fredag 1.april hadde representantskap i Østre Agder IPR og næringsforum sitt årlige kontaktmøte. Møtet var lagt til Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen på Hisøy. Forskningsleder, Jan Atle Knutsen, informerte om Flødevigens rolle. Virksomhetens har en verdensledende posisjon innen sitt arbeidsfelt. Havforskningsinstituttet og UiA har et svært godt samarbeid, blant annet med Centre for Coastal Research. Instituttleder Michael Rydgård Hansen ved UiA og havforsker Halvor Knutsen informerte om forskningssamarbeidet hvor 40 forskere er involvert og som også omfatter Universitetet i Oslo, Agder fylkeskommune, Arendal kommune og Statsforvalteren i Agder.
Anlegget planlegger en utvidelse for ytterligere å tilrettelegge for blå vekst.
Det ble også gitt orienteringer om utfordringene ved “spøkelsesfiske”, hvorfor det er viktig med marine bevaringsområder i Skagerak og om økologiske grunnkart i Skagerak.