I går hadde Agder symbiose-samarbeidet Sirkulærøkonomi – Agder fylkeskommune (agderfk.no) informasjons-/inspirasjonsmøte med næringssjefer i Østre Agder-samarbeidet.
Møtet ble holdt i lokalene til nye, flotte Tvedestrand videregående skole – hvor det også er et akvaponianlegg. Her kombineres fiskeoppdrett og vannbasert planteproduksjon.
Kort fortalt: forrester og avføringen fra fisken gir rett og slett næring til plantene. Plantene tar deretter opp næringsstoffer som fisken ikke tåler, og vannet kan brukes igjen av fisken