Kunnskapsløft for helsesamarbeidet i Østre Agder

Kunnskapsløft for helsesamarbeidet i Østre Agder

Kommunene i Østre Agder styrker samarbeidet innenfor helseområdet. I 2019 ble det vedtatt en felles satsing på forskning, utvikling og innovasjon innen helse, omsorg Gjennom prosjektet «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv». Helse- og omsorgstjenestene er under...
Agder symbiose

Agder symbiose

I går hadde Agder symbiose-samarbeidet Sirkulærøkonomi – Agder fylkeskommune (agderfk.no) informasjons-/inspirasjonsmøte med næringssjefer i Østre Agder-samarbeidet.Møtet ble holdt i lokalene til nye, flotte Tvedestrand videregående skole – hvor det også...
Kontaktmøte i Flødevigen

Kontaktmøte i Flødevigen

Fredag 1.april hadde representantskap i Østre Agder IPR og næringsforum sitt årlige kontaktmøte. Møtet var lagt til Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen på Hisøy. Forskningsleder, Jan Atle Knutsen, informerte om Flødevigens rolle. Virksomhetens har en...
Hopp rett ned til innholdet