SOVA er en tverrfaglig konferanse med fokus på velferdsteknologi, digital transformasjon, ledelse i endring og innovasjon innenfor e-helse. Konferansen arrangeres fysisk på Grimstad kulturhus, med mulighet for å delta digitalt.

Målgruppe for konferansen: Ledere i helse- og omsorgssektoren, fagpersoner i kommunene, brukerorganisasjoner, IKT rådgivere, forskningsmiljø, politikere, leverandører, samt andre som jobber med eller er involvert i tjenesteinnovasjon og implementering av e-helse og velferdsteknologi i kommunene. Dag to av konferansen retter seg spesielt mot ansatte i operative tjenester og inkluderer oppstartsseminar for Velferdsteknologiens ABC.

Arrangør: USHT Agder øst og vest, Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder ved senter for e-helse, I4Helse AS og Regional koordineringsgruppe (RKG) e-helse og velferdsteknologi Agder.

Program og informasjon