Agder fylkeskommune hadde anmodet samarbeidet om å komme med en anbefaling til lokalisering av den felles vannforvalter-stillingen for Nidelvvassdraget, Vegar-vassdraget og Gjerstad-vassdraget. Denne funksjonen finansieres i fellesskap av Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og kommunene i Agder og Vest-Telemark der vassdragene ligger.

Under henvisning til at medarbeideren skal ivareta oppgaver som ligger i i både Telemark og helt ut til kysten i østre del av Agder så mener representantskapet at en lokalisering til Åmli gir en sentral posisjonering for alle kommuner som omfattes av samarbeidet.

Det er Agder fylkeskommune som fatter beslutning om lokalisering i dialog med kommunen som velges.

Hopp rett ned til innholdet