Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2022 (SOVA) 24-25.mars 2022

Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2022 (SOVA) 24-25.mars 2022

SOVA er en tverrfaglig konferanse med fokus på velferdsteknologi, digital transformasjon, ledelse i endring og innovasjon innenfor e-helse. Konferansen arrangeres fysisk på Grimstad kulturhus, med mulighet for å delta digitalt. Målgruppe for konferansen: Ledere i...
Mer kunnskap om sjøarealene i Agder

Mer kunnskap om sjøarealene i Agder

Det er et ønske både fra sentrale og lokale myndigheter at det skal tilrettelegges for økt blå vekst og næringsutvikling knyttet til kysten. Arbeidet med å samle og analysere arealbruken i Agder er nå i gang. Arbeidet startet i januar 2022 og blir utført av NIVA,...
Hopp rett ned til innholdet