Partnerskapet Blå Vekst Agder er dannet for at de deltagende 11 kommunene på en best mulig måte kan bidra til gjennomføring av den til enhver tid gjeldende nasjonale havstrategien. I region Østre Agder deltar kommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Risør i partnerskapet.

Næringssjef i Arendal, Kåre Andersen, har ledet partnerskapet i to år, men ga i januar 2021 stafettpinnen videre til Liv Øyulvstad, næringssjef i Kvinesdal. Som nestleder/sekretær ble Siri Asdal fra Østre Agdersamarbeidet valgt. På vegne av kommunene skal samarbeidet blant annet jobbe for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser, styrke samarbeidet mellom næringsliv og FoU miljøer og bygge nettverk og benytte nettverket for kunnskapsutveksling og tettere samhandling.

Hopp rett ned til innholdet