Engasjementet lyses ut internt for medarbeidere ansatt i de åtte samarbeidskommunene.

Prosjektlederen vil ha ansvaret for å samordne og formidle arbeidet knyttet til kompetanseordningen «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Prosjektlederen skal følge opp kommunene i regionen slik at de oppnår maksimalt utbytte av ressursene i kompetanseordningen. I dette arbeidet er tett kontakt med UiA og statsforvalteren i Agder en forutsetning. Medarbeideren skal tilrettelegge kompetansehevingen for ansatte knyttet til allmenn- og spesialpedagogiske tjenester og andre tjenester som inngår i laget rundt barnet. Stillingen vil også ivareta sekretærfunksjonen for Østre Agder fagutvalg for voksenopplæring.

Komplett utlysningstekst finner en på følgende link.