Personer som er bosatt i kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli blir prioritert i opptaket til sykepleiestudiet som starter høsten 2021. Studiet er tilrettelagt for personer som ikke bor i nærheten av studiestedet og undervisningen er derfor lagt opp noe annerledes enn på ordinært studie.  Østre Agder kommunene får tildelt 12 av de totalt 40 plassene som skal tilbys distriktsvennlig. De øvrige plassene blir tildelt personer bosatt i Setesdal og Lister. For mer info og søknad les her.