Østre Agder rådmannsutvalg vedtok i sitt møte 13.januar 2021 Mandat for Østre Agder fagutvalg for beredskap. Kommunene i Østre Agder har samarbeidet om beredskap fra tidligere, men det var et felles ønske å integrere dette i arbeidet som skjer innenfor rammen av Østre Agder IPR.

Målet for beredskapssamarbeidet er å bidra til gode prosesser under utarbeidelse av kommunale beredskapsplanverk. Herunder

  • stimulere til bruk av felles metodikk og struktur under beredskapsplanlegging.
  • ha fokus på internkontroll på beredskapsfeltet.
  • gjenbruke skjemaer og andre verktøy mellom kommunale beredskapsplaner.