Fra årsskiftet er Christina Bjørke Berntsen tilsatt i stillingen som digitaliseringsrådgiver innen helse-, omsorg- og levekårsfeltet. Hun trer inn i den stillingen som tidligere hadde betegnelsen E-helsekoordinator.

Christina Bjørke Berntsen (46) er utdannet fysioterapeut og har jobbet innen flere områder knyttet til helse. Etter en tids praksis som kommunal barnefysioterapeut og på fysikalsk institutt, har hun blant annet jobbet med medisinsk/medisinsk-teknisk salg innen legemiddelbransjen mot sykehus samt rekruttering.
Hun har også erfaring fra kommunal tildelingsfunksjon (bestillerenhet), koordinerende enhet og som prosjektleder i Frisklivsentalen.

I senere tid har hun fattet stor interesse for digitaliseringsområdet, velferdsteknologi og ehelse, noe som har resultert i masteroppgaven «Bo lengre hjemme med kunstig intelligens» som avsluttet et deltidsmasterstudium i helseledelse ved UiA, sommeren 2020.

Hopp rett ned til innholdet